5 Haziran 2013 Çarşamba

Ağaç Sevgisinin 100 Nedeni

Fotoğraf: Ali Sefünç
1- Ağaç sevgisinin doğa, insan, hayvan sevgisini ve özgürlüğü simgelemesi…
2- Gençlerden, yaşlılar gibi düşünüp davranmalarının istenmesi…
3- Sosyal devlet anlayışının yıkılması…
4- Sağlık sisteminin paralı ve güvenilmez bir yapıya kavuşturulması…
5- Devletin yaptığı sınavların skandallarla sonuçlanması…
6- Eğitim sisteminin neredeyse hemen her yıl değiştirilmesi…
7- Toplumsal özgürlüklerin kısıtlanması…
8- Özel hayata müdahalenin artması…
9- Genç ve eğitimli nüfusun işsizliği…
10- Geleceğe dair umutsuzlukların pekişmesi…
11- Çalışanların sürekli gelir kaybına uğraması…
12- Halka karşı şiddet dili kullanılması…
13- Masum taleplerin şiddetle bastırılması…
14- YÖK gibi baskıcı bir kurumun varlığı…
15- Meydan ve parkların halkın elinden alınması…
16- İnsanların AVM koridorlarına mahkûm edilmesi…
17- Nükleer santral inadı…
18- İnternet sansürü…
19- Sosyal medya düşmanlığı…
20- Fişlemeler…
21- Ormanların ve kıyıların talana açılması…
22- Genel ve yerel seçimlerin şaibe taşıması…
23- Hukuka güvenin yitirilmesi…
24- Özgür medyanın susturulması…
25- Taraflı medya patronlarının ihalelerle zenginleşmesi…
26- Özelleştirme gelirlerinin halka yarar sağlamaması…
27- Yasaklamaların sistematik olarak yaygınlaştırılması…
28- Polis devleti imajının güçlenmesi…
29- Askeri darbe koşullarının sivil dönemde yaşanması…
30- Yoksul, eğitimsiz ve çaresiz insanlara oy karşılığında erzak verilmesi…
31- Suriye iç savaşında taraf olunması…
32- Suriyeli göçmenlerin halkın kaynaklarıyla finanse edilmesi…
33- Türkiye’nin diktatörlükle yönetildiği algısı…
34- Yolsuzluk ve hortumlama cezalarının azaltılması…
35- Suçlanan kamu görevlilerinin gönülsüz yargılanması, bu yargılamaların çoğu kez beraat ile sonuçlanması…
36- Demokrasiyle bağdaşmayan dokunulmazlıkların sürmesi…
37- Yasadışı dinlemelerin alenen yapılması…
38- Kimi davaların sahte veya geçersiz deliller üzerinden yürütülmesi…
39- Gizli tanık muamması…
40- Uzun tutuklama sürelerinin işkenceye dönüşmesi…
41- Çiftçinin tarımdan koparılması, iflasa sürüklenmesi…
42- Demokrasinin dini inançlar üzerinden şekillendirilmeye çalışılması…
43- Hak arayanların darbecilikle yaftalanması…
44- GDO’lu ve sağlıksız besin maddelerinin denetimsizliği…
45- Sendikalaşmanın engellenmesi, grev kırıcılığın iktidar eliyle yapılması…
46- Hrant Dink, Uludere, Ergenekon ve benzeri davalarda bir türlü yol alınamaması…
47- Bireysel silahlanmanın engellenmemesi…
48- Çirkin ve azgın yapılaşmayla İstanbul gibi birçok yerde tarihi dokunun katledilmesi…
49- İktidarın kendini ülkenin tek sahibi sanması…
50- Devlet kurumlarının Reyhanlı felaketindeki zaafları…
51- Vahşi kapitalizmin HES’ler aracılığıyla dağa çıkması…
52- Madencilik faaliyetleri için değerli tarım ve orman alanlarının tahrip edilmesi…
53- Altın arama çalışmalarında yeraltı sularının ve toprağın zehirlenmesi…
54- SİT alanlarının, yeşil alanların imara açılması, çevre koruma bilincinin reddedilmesi…
55- Kentsel dönüşüm uygulamalarının hak sahiplerini mutsuz, rant sağlayanları mutlu etmesi…
56- Ülkenin, dolaylı vergi cehennemine çevrilmesi…
57- Birçok gerçeğin halktan saklanması, vaat edilen devlet şeffaflığının hiç gerçekleşmemesi…
58- Spora siyaset karıştırılması, sonuçsuz şike davaları…
59- Devlet malıyla zenginleşmenin normalleştirilmesi…
60- Devlet kadrolarının iktidar partisinin hizmetine girmesi…
61- Alkol günah keçisi seçilirken; yolsuzluk, faiz ve benzeri birçok günah unsurunun yok sayılması…
62- Dış kaynaklı sıcak paranın yarattığı ekonomik kayıplara göz yumulması…
63- Ülkenin kaçak akaryakıt, içki, sigara, silah cennetine dönüşmesi…
64- Muhafazakâr dönemde uyuşturucu kullanımının artması…
65- İktidar ayıplarının suni gündemlerle örtülmesi, bazen de örtmeye bile gerek duyulmaması…
66- Dış politikanın bağımlılığı…
67- Başlatılan açılımların sonuçlandırılmaması…
68- Seçim propagandalarının düşmanlık üzerinden kurulması…
69- Ahlak müfettişliği…
70- Kürtaj yasası…
71- Kadınlara şiddetin önlenememesi, doktorların dayaktan korunamaması…
72- Emeklilerin sefalete sürüklenmesi…
73- İktidara iyi niyetle yaklaşanların kullanılıp bir kenara atılması…
74- Büyük kentlerin göç batağına çevrilmesi…
75- “AB Standartları” adı altında günlük hayatta artan bunaltıcı bürokrasi…
76- Eğitimli ve bilinçli insanların ötekileştirilmesi…
77- Ülkesine yabancılaşan gençlerin geleceklerini yurtdışında aramak zorunda kalışı…
78- Hoşgörü yerine baskıya güvenilmesi…
79- İktidarın yaşadığı güç sarhoşluğunun acımasız sonuçlar vermesi…
80- Büyük şirketlerin ve bankaların, elemanlarını düşük ücretle köle gibi çalıştırması…
81- Yolları yetersiz bölgelerde konut ve nüfus yoğunluğunun trafik keşmekeşi yaratması…
82- Dünyanın en yüksek benzin fiyatı…
83- Devletin ekonomisini ayakta tutmak için halkın ekonomisinin yıkıma uğratılması…
84- Bireysel borçlanmanın sürdürülemez düzeye gelmesi…
85- Kaçak elektrik bedellerinin namuslu tüketiciye ödetilmesi…
86- Semt ve mahalle okullarının yıkılıp TOKİ’nin konut alanına çevrilmesi…
87- Muhalefet edenlerin aşağılanması, azarlanması, çağdaş kavramların itibarsızlaştırılması…
88- Yaşam kalitesinin giderek düşmesi…
89- Temel ihtiyaçlar enflasyonunun, açıklanan genel enflasyon oranlarının en az iki katı olması…
90- Türkiye’nin tek akıl ve tek duygu tarafından yönetilmeye çalışılması…
91- İnsanların farklı kimliklerine saygı gösterilmemesi, tek tip yaşamın modellenmesi…
92- Sokak hayvanlarına yönelik olumsuz planlar kurulması…
93- İthalata dayalı büyüme sonucunda üretimin ve istihdamın azalması…
94- Geçmişin travmalarından kurtulmak yerine yeni travmalar yaratılması…
95- Sanata ve sanatçılara karşı olumsuz tavırlar sergilenmesi…
96- Meslek odalarında yönetimlerin değişmesi için baskılar yapılması, davalar açılması…
97- Devlet istatistiklerinin gerçekleri yansıtmaması…
98- Ortak aklın önemsenmemesi…
99- Emeklilik yaşının, ortalama yaşam süresini zorlayacak düzeye çıkarılması…
100- Yaşanan olumsuzlukların düzeleceğine dair ufukta hiçbir belirtinin görülmemesi…


NOT: Farkına varmaya niyetli herkesin aklına gelebilecek nedenlerin sıralandığı bu liste bence anonimdir… Yer veremediğim onlarca nedenden dolayı özür dilerim...

id="wobsbn"> Web Analytics